top of page

Lite bakgrund

Det som motiverar oss

2581D1B6-DEC8-473E-921E-0AB6E96A6053_1_201_a.heic

Jag heter Susanne Nilsson och bor med min sambo på Alnön utanför Sundsvall.Mina barn är vuxna så nu kan vi ägna oss åt våra två stora intressen som är katter och hästar. Förutom uppfödning av katter har vi även uppfödning av hästar. Vi tränar och tävlar även med dem. På gården finns det sex katter, fyra skogisar och två huskatter. SE*Pottängen´s Norska Skogkatter har vi utvecklat något som började som en familjepassion till en verksamhet. Vi avlar våra djur till att bli sociala katter så att de utan problem kan bli fantastiska familjemedlemmar.

Vi föder upp dem på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med bästa praxis i branschen, vilket gör oss till ett självklart val för alla djurälskare. Under 2022 genomförde jag uppfödarettn via SVERAK.

DD24DE41-6310-40AA-AABE-E77DE9BD5C8D_1_201_a.heic
21AE375B-ED81-482C-9C3A-B0CE658D8B5F.jpeg

What motivates us

A little background

My name is Susanne Nilsson and I live with my partner on Alnön outside Sundsvall. My children are adults so now we can devote ourselves to our two great interests, which are cats and horses. In addition to breeding cats, we also breed horses. We also train and compete with them. On the farm there are six cats, four bobcats and two domestic cats. At SE*Pottängen's Norwegian Forest Cats, we have developed what started as a family passion into a business. We breed our animals to be social cats so that they can become great family members without any problems. We breed them responsibly in accordance with industry best practices, making us an obvious choice for all animal lovers. In 2022, I completed the breeder's license via SVERAK. ​

bottom of page